Robotika

kaspars

Skolotājs Kaspars

Mūsu mērķis ir radīt interesi par eksaktajām zinātnēm jau no mazotnes. Mūsu nodarbībās bērni caur spēli uzzina robotikas un STEM pamatus. Mūsu robotikas iekārtas nodrošina lielu daudzveidību, tās parāda dažādus robotu veidus un dažādus to pielietojumus. Tā iepazīstina bērnus ar sensoru pielietojumu, dod ieskatu programmēšanas pamatos, kā arī parāda jau sarežģītākus robotikas pielietojumus sākot no dejojošiem cilvēkveidīgajiem robotiem, zirnekļiem beidzot ar dažādiem zīmēšanas robotiem un pat iepazīstina jau ar 3D pasauli! Aicinām pulciņu apmeklēt bērniem sākot no 5 gadiem.

Maksa par darbnīcu

45 eur mēnesī
(4 nodarbības)

Trešdienās 16.00 – 17.00

Lego robotika

Dainis

Skolotājs Dainis

Robotika ar LEGO ir mehānismu veidošana no LEGO konstruktoriem. Šie konstruktori ir izveidoti tā, lai bērni ar tiem darbojoties ne tikai spēlētos un izklaidētos, bet arī apgūtu apkārtējo pasauli. LEGO robotika attīstīta domāšanu, loģiku, palīdz izprast matemātiku, dabaszinības, fiziku un datormācību. Robotikas nodarbībās bērni sadarbojas, sacenšas prezentē, fantazē un izgudro. Atbilstoši vecumam un iepriekšējai pieredzei var izvēlēties darboties ar LEGO WeDo vai LEGO mindstorms konstruktoriem. Aicinām pulciņu apmeklēt bērniem no 6 gadiem.

Maksa par darbnīcu

45 eur mēnesī
(4 nodarbības)

Pirmdienās 15.00 – 16.00

Keramika

Aiva

Skolotāja Aiva

Keramikas pulciņā bērniem būs iespēja pilnveidot zināšanas par latviešu tautas tradīcijām un mākslu, apgūt zināšanas, izkopt spējas un prasmes darbā ar keramikas materiāliem. Šājā pulciņā tiek radīti priekšnoteikumi pozitīvas, radošas un harmoniskas personības attīstībai. Aicinām pievienoties bērnus no 3 gadiem.

Maksa par darbnīcu

30 eur mēnesī
(4 nodarbības)

Pirmdienās 16.00 – 17.00

                     17.00 – 18.00

Mākslas studija

Santa

Skolotāja Santa

Mākslas studija veido un attīsta bērnos tēlaino domāšanu. Kopā pilnveidosim zināšanas un prasmes krāsu un formas  izpratnē, kā arī ļausim sev saprast, ka apkārt ir tik daudz skaistu un noderīgu lietu, ko var izmantot skaistu darbu izveidē. Veidosim savu darbiņu izstādes, lai tās radītu lepnumu mūsu sirsniņās un prieku vecākiem un citiem skatītājiem. Aicinām bērnus no 6 gadiem.

Maksa par darbnīcu

30 eur mēnesī
(4 nodarbības)

Ceturtdienās 16.00 – 17.00

Angļu valoda

Laima

Skolotāja Laima

Angļu valoda pirmsskolēniem. Skolotāja piedāvā apgūt angļu valodu pēc savas īpaši izstrādātas programmas. Programma „Happy Child” ar mūziku, kustībām un rotaļām ļauj bērniem apgūt angļu valodu jautrā, interaktīvā vidē. Bērniem jau no 2 gadu vecuma ir iespēja apgūt angļu valodas pirmsākumus ar mūzikas un kustību palīdzību, kas atbilst starptautiskiem angļu valodas apguves standartiem.

Maksa par darbnīcu

35 eur mēnesī
(4 nodarbības)

Otrdienās 16.00 – 17.00

Zumba

flera

Skolotāja Flēra

Programma Zumba® Kids + Kids Jr. tāpat kā Zumba® Fitness ļauj tās dalībniekiem ne tikai apgūt jaunas dejas dažādos pasaules mūzikas ritmos, bet arī, pateicoties mūzikas ritmu dažādībai un to izcelsmes vietām, iepazīt katru no ritmiem, atpazīt tos, vienlaikus uzzinot par to vēsturi un caur deju apceļot pasauli.  Zumba® Kids + Kids Jr. ietver arī spēles, kas ļauj attīstīt fiziskās spējas, koordināciju, iztēli un radošumu, vienlaikus ļaujot bērniem strādāt kopīgi, veidojot komandas darbu. Aicinām savā pulkā bērnus no 6 gadu vecuma.

Maksa par darbnīcu

30 eur mēnesī
(4 nodarbības)

Piektdienās 16.00 – 17.00

Bērnu sporta studija

Janis

Skolotājs Jānis

Darbnīcas mērķis ir nodrošināt dalībnieku vispusīgu fizisko attīstību, veicināt veselības nostiprināšanu un uzlabošanu. Dalībnieki apgūst vispārējās fiziskās sagatavotības pamatus ar vieglatlētikas, vingrošanas, sporta spēļu un „brain gym” elementiem. Dalībnieki pierod pie disciplīnas, apgūst prasmes darboties komandā, cienīt trenerus un citus nodarbību dalībniekus. Aicinām bērnus no 3 gadu vecuma. Divas reizes gadā paredzēta fizioterapeita apskate.

Maksa par darbnīcu

30 eur mēnesī
(4 nodarbības)

Pirmdienās 17.00 – 18.00