Biedrības MāruGuns un pamatskolas Brīvās Māras skolas vadības komanda:
logo-marasskola_istais
Inga Mīdere
Biedrības MāruGuns  valdes locekle
& Brīvās Māras skolas
idejas autore un dibinātāja.
Uzņemšanas un finanšu jautājumi.
DSC_0507-90
Ailita Jakubovska
Biedrības MāruGuns valdes locekle
& Brīvās Māras skolas
idejas autore un dibinātāja.
Interešu izglītības organizēšana.
ailita1
Ieva Lāmane
Biedŗības MāruGuns valdes locekle
& Brīvās Māras skolas
lietvedības un grāmatvedības jautājumi.
ievalamane

JŪTI.

 

DOMĀ. 

Uldis Mīderis
Pamatskolas Brīvās Māras skolas
attīstības un saimnieciskie jautājumi.
Agnese Meiere-Dzintare
Pamatskolas Brīvās Māras skolas
pamatskolas metodiskā vadītāja.
Sintija Dorožka
Pamatskolas Brīvās Māras skolas
pirmsskolas metodiskā vadītāja.

DARI.

 

RADI.

uldis1
agnese2
sintija

Pamatskolas Brīvās Māras skolas
pamatskolas skolotāju komanda:
DSC_0331 (2)

Iveta Ķērpe
1. un 2.klases
saimes skolotāja

Brīvās Māras skolas metodiskais darbs pirmsskolā, pedagoģiskais darbs ar skolas saimes bērniem – dabaszinības, latviešu valoda, matemātika no
1. – 4.klasei, sociālās zinības un ētika 1. un 2.klasei.
Mārīte Ogorodnikova
3. un 4. klases
saimes skolotāja
Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar skolas saimes bērniem – vizuālā māksla, mājturība no 1. – 7.klasei, informātika no 5. – 7.klasei,
sociālās zinības 3.un 4.klasei.
Ailita Jakubovska
5., 6. un 7.klases
saimes skolotāja
Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar skolas saimes bērniem – vēsture, ģeogrāfija,
sociālās zinības 5., 6., 7. klasei.
12087946_970231286391045_6656083282486797075_o
DSC_0293
marite
ailita1
20170217_141815
Agnese Meiere-Dzintare
latviešu valodas un matemātikas skolotāja
Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar skolas saimes bērniem – latviešu valoda, matemātika un literatūra 5.- 7. klasei.

krievu valodas skolotāja
Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar skolas saimes bērniem – krievu valoda no 1. – 7.klasei.
Laima Zandarta
angļu valodas skolotāja
Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar skolas saimes bērniem – angļu valoda no 1. – 7.klasei.
11034946_865227520224756_4448521678596659820_o
agnese2
laima_bilde
17814201_626163060910955_4356646660945144385_o

Justīne Āboltiņa
dabaszinību un bioloģijas skolotāja

Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar skolas saimes bērniem – dabaszinības un bioloģija no 5. – 7. klasei.
Jānis Vainoris
sporta skolotājs
Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar skolas saimes bērniem – sports no 1. – 7.klasei.

Baiba Āboliņa Smirnova
mūzikas skolotāja

Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar skolas saimes bērniem – mūzika no 1. – 7. klasei.
skola12
Justīne (1)
janis
baiba_abolina

Pamatskolas Brīvās Māras skolas
pirmsskolas skolotāju komanda:
13063481_1079628162118023_5595898184419212867_o
Judīte Saliņa
Sprīdīšu 
saimes
skolotāja
Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar vecākās pirmsskolas saimes bērniem, 5. un 6. gadnieku sagatavošana skolai.

 

Sintija Dorožka
Lielulīšu saimes
skolotāja
Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar pirmsskolas  4. un 5. gadnieku saimes bērniem.
Līga Briģe
Mazulīšu saimes
skolotāja
Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar  pirmsskolas 2. un 3. gadnieku
saimes bērniem.

 

20170113_101858
judite
sintija
liga2
12132373_971069489640558_5334678769716926282_o
Jānis Vainoris
sporta skolotājs
Brīvās Māras skolas pedagoģiskais darbs ar  pirmsskolas saimes bērniem sporta nodarbībās.
Elīna Tauriņa
skolotāja palīgs
Brīvās Māras skolas ēdināšanas organizācijas jautājumi 
Erita Druva
Pirmsskolas
 saimes
skolotāja palīgs
Brīvās Māras skolas pedagoģiskā atbalsta darbs ar pirmsskolas 2. un 3. gadnieku saimes bērniem.
13246293_1098342570246582_3996023875340093107_o
janis
elina
erita