Ja Jūsu ģimene vēlas mums pievienoties, gaidīsim vecāku aizpildītu NODOMU_iesniegumukurš tiek reģistrēts  rindas kārtībā. Rakstiet uz  e-pastu: inga@marasskola.lv vai zvaniet tel:29682468, lai saņemtu nodomu iesnieguma veidlapu uz Jūsu e-pastu.

Pēc nodomu iesnieguma skolas sazinās ar ģimeni, ja skolā ir brīvas vietas.  Ja brīvu vietu nav, tad bērnu reģistrē pretendentu rindā.

Tās ģimenes bērniem, kuras tiek uzaicinātas uz tikšanos,tiek piedāvāta iespēja -  1-2 nedēļu ilgs izmēģinājuma laiks. Šajā laikā visas puses iepazīstas un pārliecinās par savu galīgo izvēli, izrunājot vēl aktuālos un neskaidros jautājumus individuālās pārrunās.

Uzņemšana skolā notiek pēc tam, kad skola ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu. Ar bērna vecākiem tiek noslēgts līgums, kas nosaka visu iesaistīto pušu tiesības un pienākumus.

Uzņemšana un līgumu slēgšana notiek vienu reizi gadā vai individuāli. 

Ik gadu plānojam skolā uzņemt tikai līdz 10 bērniem. Priekšroka 1.klasei tiks dota bērniem, kuri ir beiguši mūsu pirmsskolas programmu, un pēc tam tikai rindas kārtībā bērni no citām pirmsskolām.  Pastāv iespēja pievienoties arī uz pārējām klasēm līdz 4.klasei, kamēr saimē būs maksimālais bērnu skaits.

Lai nodrošinātu kvalitāti un saglabātu skolas izvirzītos mērķus un vērtības, mēs plānojam mazu skolu līdz 80 bērniem, kas nodrošina ciešu kontaktu un ģimenisku vidi.

Wildlife-Nation-Community-to-Connect-Kids-with-Nature

Mūsu visu nākotne ir mūsu bērnu rokās,
ne mūsu stereotipos vai vecās pasaules uzskatos.
Mūsu  bērni mums rāda to ceļu, kur mums visiem kopā iet!

hands

Ir svarīgi ievērot izglītības pēctecību mūs skolā un labākais laiks, kad uzsākt mācības skolā ir jau no pirmsskolas vecuma. Ir reizes, ka bērni mums pievienojas arī vēlākās klasēs, taču šis process tad notiek ilgāk un ne vienmēr izveidojas pozitīva sadarbība. Bērnam tiek dots izmēģinājuma laiks, lai vecāki, bērns un skolotāji saprastu, vai ir iespēja pievienoties mums vai nav, jo ne vienmēr mūsu skolas programma, vide un vērtības saskan ar ģimenes vērtībām un  iespējams bērnam dotajā brīdī ir nepieciešams pilnīgi kas cits, vai arī vecāki nav gatavi uzticēties šim procesam līdz galam. Viss vēl tikai veidojas, tāpēc jāapbruņojas ar pacietību, mīlestību un ticību, lai ļautos šim procesam.  Brīvā Māras skola ir SKOLA MUMS VISIEM!

baby-mother-hand_931766cl-81