Programma balstās uz
 UNESCO izstrādātajiem
izglītības pamatprincipiem, mācot bērniem: 
DOMĀT
Mācīties zināt!
GRIBĒT
Mācīties darīt!
JUST
Mācīties būt kopā!
RĪKOTIES
Mācīties mainīties!
APZINĀTIES
Mācīties būt!

SAULES GADA PROGRAMMA apvieno sevī kopveseluma skatu uz garīgo, dvēselisko un cilvēcisko ar eksakto, praktisko zināšanu apguvi, mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu, ļaujot attīstīties un uzplaukt bērna iekšējiem talantiem, dzīvot saskaņā ar dabas ritmiem, veidojot sapratni par procesiem dabā un visu lietu savstarpējām sakarībām, sadarbojoties un cienot vienam otru un ļaujot ieraudzīt sevi šajā pasaulē.

Sīkāk te par SKOLAS DARBĪBAS BALSTIEM

Brīvā Māras skola veidota, pētot un izzinot tādas alternatīvās skolas gan Latvijā, gan pasaulē kā  Green school Bali, Ščetiņina skola Krievijā, Summerhill school Anglijā, Rīgas starptautiskā skola, Tautskola 99 Baltie Zirgi un Ikšķiles Brīvā Skola, Rona Klarka akadēmija ASV, Valdorfskolas, Montesori skolas u.c. alternatīvas pedagoģijas idejas. Meklējot katrā no viņām to labāko, esam izveidojuši savu autorprogrammu, kuru mēs saucam par SAULES GADA PROGRAMMU. Tā ir valsts akreditēta izglītības programma no 1. līdz 9. klasei, kas apvieno valsts standartu un vadlīnijas ar personības attīstību, kas sakņojas vērtībās un pielāgojas mūsdienu mainīgajai pasaulei. Skola, kas iet līdzi laikam un meklē jaunas pedagoģiskas pieejas šī laika kustīgajiem, gudrajiem, zinātkārajiem, prieka pilnajiem un tik dažādiem bērniem.

saules gads_cikls_process

Skolas programma paredz ik dienu darboties vairākos apziņas līmeņos (fiziskajā, vitālajā, emocianlājā, intelektuālajā), kur katru dienu bērns darbina savas JŪTAS, DOMAS, GRIBU. RĪCĪBU.  Katru gadu no jauna tiek skatītas arvien dziļāk un dziļāk 4 pamattēmas, kurās tiek apgūti visi priekšmetu standarti un vadlīnijas:

  1. ES dažādās mikrovidēs (mājās, ģimenē, skolā, pulciņos, ciemos, darbā utt.)
    Bērniem jau no mazotnes tiek skaidroti noteikumi, likumi, tradīcijas dažādās vidēs, kuras var atšķirties. Svarīgi, ka bērni saprot, ka ik vienā vietā ir savi noteikumi, kuri nosaka konkrētās grupas uzvedību un darba organizāciju.
  2. ES sevī (ik katrā no mums ir iekšēji jautājumi, uz kuriem atbildes tiek meklētas iedziļonoties, piem. kā es jūtos, kas man padodas, kāds ir mans talants, kāda attiecības ir manā ģimenē, kā dzīvo ļaudis manā tautā, valstī utt.)
  3. ES sabiedrībā (kā pielietot savu talantu sabiedrībā, kā veidot attiecības ar dažādiem cilvēkiem, kā darbojas šī pasaule – ekoloģija, ekonomika, resursi utt.)
  4. ES Dabā un Pasaulē (mācīties pašam uzstādīt savus mērķus, sapņus un sasniegt tos, nebaidoties radīt savu darbu, vidi un dzīvi)

 

Mūsu skola balstās uz senču Saules gada kalendāru, kas ir kā pamats visam apmācību procesam. Harmoniski vijas Dabā notiekošie procesi un cilvēka iekšējie ritmi, tādējādi nemanot jēgpilnā mācību procesā tiek apgūti arī valsts noteiktie standarti un vadlīnijas. Izdzīvojot Saules gadu ik gadu no jauna, mēs caur procesu arī sevī radām veseluma apjausmu, izpratni par pasaules kārtību, norisēm pasaulē, izjūtot pabeigtību, mieru un harmoniju. Uz šo SAULES GADA PROGRAMMU var būvēt ik katra cilvēka vērtību sistēmu, attīstot un nostiprinot savu garīgo spēku, ejot savu dabisko un ar Visumu saskaņoto attīstības ritmu. Skolotāji darbojas kā palīgi bērnam – kopā mācoties, meklējot atbildes matemātiskos vienādojumos, dabā, eksperimentējot vai ejot rotaļās, kopā dziedot, kopā cepot maizi, kopā dodoties izzināt mežu, kopā ar vecākiem VESELUMĀ izdzīvojot Saules gadu. Bērni tiek mudināti pētīt un mācīties, lietojot visdažādākos paņēmienus, kā piemēram: strādāt ar informāciju, pielietot tehnoloģijas vai meklēt atbildes reālajā dzīvē, iepazīt problēmu risināšanas paņēmienus, lai iegūtu jaunas zināšanas, lai varētu citiem pastāstīt, lai varētu paši novērtēt, ko pats dara un kā no tā mainās paša izpratne par lietām. Grafiski tā izskatītos kā spirālveida attīstība, kur pagātne ir apakšā, tagadne ir pa vidu un nākotne ir spirāles augšā. Uz esošajām zināšanām tiek būvētas jaunas, kas paver vēl plašāku redzesloku.

DSC03622-1024x682
089-1024x687
DSC03580-1024x682
062-1024x687