Logoped_1
12132373_971069489640558_5334678769716926282_o
skola20
 • Pirmsskola strādā katru dienu no 8.00 – 18.00;
 • Ir arī vasaras dežūrgrupas jūnijā un augustā;
 • Mazas grupas un individuāla pieeja katram bērnam;
 • Speciālistu konsultācijas (logopēds, psihologs u.c.);
 • Skolā izmantotas mūsdienīgas alternatīvās mācību metodikas un brīvdabas pedagoģija;
 • Folkloras nodarbības un muzicēšana ar tautas mūzikas instrumentiem;
 • Pasaku darbnīca katru dienu, kurā noris bērna morālā un dvēseliskā audzināšana;
 • Sports un fiziskās aktivitātes dabā katru dienu;
 • Veselīgu ēšanas principu ievērošana, sadarbojoties ar ekoloģiski tīras pārtikas piegādātājiem;
 • Mūsu senču mantojuma izzināšana, Saules gada rits, iesakņošanās Dabas gadskārtu ciklos, pasaules veseluma apjausmas radīšana kopā ar savu ģimeni;
 • Pēc vecāku pieprasījuma tiek organizētas papildus darbnīcas jeb interešu izglītības programmas/pulciņi.
1926256_884938024920372_3783527795140986275_o
13063481_1079628162118023_5595898184419212867_o
13246293_1098342570246582_3996023875340093107_o
children-hands

MĀCĪBU MAKSA  EUR 350 mēnesī. Mācību maksu ir iespējams samazināt valsts un pašvaldības atbalsta apmērā ~ EUR 228 mēnesī.

ĒŠANA pēc apmeklējuma.

IR ARĪ ĢIMENES ATLAIDES līdz 20 %

SKOLĀ mācības notiek par maksu. Skolas maksu nosaka – telpu noma, komunālie maksājumi, algu fonds, skolotāju profesionālā pilnveide, vides uzlabošanas darbi utt. Mācību maksu ir iespējams samazināt pašvaldības līdzfinansējuma apmērā un vecāku finanšu līdzekļu piesaistes gadījumos, ņemot aktīvu dalību vecāku iniciatīvas saimē, kura strādā pieDIEVA-ZIME-MAZA skolas attīstības plānu realizācijas,  ir arī ģimenes atlaides, ja skolu apmeklē vairāki bērni. Faktiski SKOLAS finanses ir atvērtas tam, lai vecāku līdzfinansējums ar laiku samazinātos, taču tam ir nepieciešams liels vecāku atbalsts, idejas un vēlme rast risinājumus skolas uzturēšanas izmaksām.