FORMĀLĀ PUSE

Valsts akreditētu izglītības dokumentu

Labvēlīgu mācību vidi

Praktiskas un inovatīvas mācību metodes

Individuālu darbu ar katru bērnu

Interaktīvas un interesantas nodarbības

ticibasev1

PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA

Pašizpausmes prasmes

Katra bērna talantu atklāšana un attīstīšana

Prasme izvirzīt un sasniegt mērķus

Prasme sadarboties

Radošuma attīstība

Harmoniska iekšējās pasaules attīstība

Ģimenes saišu stiprināšana

Patstāvības attīstīšana

Izpratnes attīstīšana par mainīgajiem procesiem sabiedrībā

Savas attieksmes un pozīcijas formulēšana

Dziļāka izpratne par ģimeniskām un morāles vērtībām

Radīšanas prieks

Dabiskas un dzīvas vides izveides un uzturēšanas prasmes

Savu sakņu izpratne un cieņa pret tām

Ar aktīvu pozīciju apveltītas personības attīstība

Atbildība un darba tikums