Mūsu skolas galvenais uzstādījums ir būt līdzsvarā starp akadēmiskajām zināšanām un tām zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas visai dzīvei. Šajā procesā skola un vecāki ir vienoti un tas palīdz harmoniski attīstīties arī bērnam. Tādēļ ir ļoti svarīgi izprast uzreiz – vai Brīvās Māras skolas iekšējā organizācija un vērtības patiešām atbilst ģimenes vērtībām. Īstas cilvēcīgas vērtības nevar iemācīties no grāmatām vai iegūt ģenētiskā veidā – piedzimstot. Tās var iegūt tikai ar savu pieredzi, patiesi piedzīvojot šo vērtību patiesumu savā dzīvē. Un mēs – pieaugušie esam paraugi, no kuriem bērni mācās ik dienas! Brīvā Māras skolā notiek uz vērtībām balstīts ikdienas darbs. Ko sēsim, to pļausim!

vertibas-1024x640

Kas pie mums ir citādi jeb ar ko tad atšķiramies?

  1. Ar jēgpilnu mācību procesu, kurā bērns mācās pats un prieku iepazīst pasauli. Tiek apgūti pilnīgi visi mācību priekšmeti – latviešu valoda, matemātika, sports, dabaszinības, māksla, mūzika, svešvalodas, mājturība, fizika, ķīmija, informātika,  u.c. Mācību process un stundas tiek organizēts tā, lai harmoniski tiktu nodarbinātas abas smadzeņu puslodes, kas ir par pamatu daudzpusīgas personības attīstībai. Visi mācību priekšmeti ir saistīti savā starpā un bērniem rodas izpratne par ik vienu tēmu, Tiek mācīti nevis priekšmeti, bet tēmas – piem. ūdens, Latvijas novadi, amati, profesijas utt. Šādi mācoties bērni darbina ilglaicīgo atmiņu un domā līdzi tam, ko dzird, redz, sajūt, lasa, pēta utt.
  2. Ar personīgu un cilvēcīgu attieksmi pret bērniem, ar iedziļināšanos ik katrā bērnā, ļaujot pašam domāt, piedzīvot savu pieredzi, runāt, pētīt, secināt un dzīvot šeit un tagad pilnvērtīgu dzīvi – ar emocijām, ar atklājumiem, ar ticību saviem spēkiem. Papildus mācību stundām, bērns skolā dzīvo aktīvu sociālo dzīvi, mācās sadarboties, veidot attiecības ar vienaudžiem, mācās saskatīt cēloņu un seku likumu, risinot domstarpības un konfliktus, apgūst arī dažādas dzīves prasmes un iemaņas – darba tikumu, brīvības un atbildības sakarību, empātiju un toleranci pret citādāk domājošiem, uzņēmību un drosmi, iniciatīvu un vēlmi pierādīt sevi, prieku par dzīvi, radošumu utt.

Skolā bērni iegūst „atslēgu” piekļuvei dažādām zināšanām, iekustinot tos milzīgos psiholoģiskos, garīgos un mentālos spēkus, kas ļauj katram pašam virzīties uz priekšu, iegūt tieši viņam nepieciešamās zināšanas, tās izmantojot jautājumu risināšanai un jaunradei.  

„Bērns spēj visu, tikai audziniet to pienācīgi. Bērns ir kosmiska būtne, viņš ir mikrokosmos, kurš sevī nes makro pasaules varenību un bezgalīgos spēkus. Patiesi bērns ir visu varošs. Viņš ir Debess un Zeme, Gara un Dabas, Dvēseles un Miesas savienība un sintēze. Bērni spēj visu, tikai, lai pedagoģija nepieviļ, lai izglītošanas process aptver visu bērnā esošo Dabas un Gara harmoniju. /Šalva Amonašvili/ ”
Family walking in poppy field holding hands smiling

SKOLAS FILOSOFIJU, IEKŠĒJO KĀRTĪBU, SADZĪVI UN MĀCĪBU PROCESU NOSAKA:

BRĪVĀ MĀRAS SKOLA ir valsts akreditēta pamatskola, saņemot maksimāli iespējamo termiņu – 6 gadi un realizē divas programmas.

Humanitārā un sociālā virziena pamatizglītības programma no 1.-9.klasei. Skola piedāvā arī mājmācību. (izglītības programmas kods: 21012111).

Happy schoolchildren with many books.

Pirmsskolas izglītības programma bērniem vecumā no 3-7 gadiem. (izglītības programmas kods: 01011111).

pirmsskola_berni1