Brīvā Māras skola

Valsts akreditēta pamatskola, kura realizē pamatskolas (1.-9.klases) programmu un pirmsskolas programmu. Pamatskola „Brīvā Māras skola” veidota kā alternatīva valsts izglītības sistēmai Latvijā, kur paralēli valsts noteiktajiem Latvijas izglītības standartiem un vadlīnijām  mācību procesā tiek pievērsta liela uzmanība cilvēka psiholoģijai un audzināšanai, kā arī dabiskajai izziņai un cilvēka būtības apziņas attīstībai.

ATSLĒGVĀRDI
Holistiskais pasaules redzējums, Daba, dzīves patieso vērtību meklējumi, savu talantu apzināšana, mērķu plānošana un realizācija, senču mantojuma aktualizācija mūsdienu cilvēka dzīves ritmā, mācīšanās un dzīvošana –  personīgās evolūcijas process, kurš turpinās visas dzīves garumā, līdz cilvēks nonāk pie pilnīgas sevis izpratnes un iemācās izskaidrot savas attiecības ar apkārtējo VESELUMU.

Lasīt vairāk…

MāruGuns

Centrā „MāruGuns” notiek dažādi kultūras, izaugsmes un izglītības pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem, lai kopā mācītos dzīvot citādi, atrodot savu patieso ceļu dzīvē, augtot savā meistarībā, dalotos pieredzē ar citiem – iedvesmojot un palīdzot vien otram!

Viss šajā pasaulē ir pakļauts pārmaiņām.
Un tas ir visu lietu pamats.
Laiki nāk un iet, bet paliek cilvēciskie ideāli un vērtības..
Mēs – vecāki radam vidi, neskatoties uz sabiedrības aizspriedumiem vai bailēm.
Vidi, kur varam mācīties viens no otra.
Atklājot dzīvi  un sevi no jauna…
VISS SĀKAS NO MUMS PAŠIEM,
jo mēs paši esam tās pārmaiņas, ko tik ļoti gaidām!

Lasīt vairāk…

Par mums
kolaza
Pievienojies mūsu komandai

Esam liela komanda, kura apvienojusies idejā par citādu skolu. Viss ir pašu radīts un veidots. Skolas ideja radās pirms 5 gadiem, kad satikās līdzīgi domājoši un aktīvi vecāki, nozares profesionāļi un skolotāji. Auga arī domubiedru grupa. Nākot kopā un domājot  par bērnu izglītības un cilvēku dzīves kvalitāti Latvijā kopumā tika lemts par vecāku iniciatīvas skolas izveidi Rīgas tuvumā. Savu sākotnējo pieredzi skola 3 gadus ieguva kā Tautskolas 99 Baltie Zirgi filiāle. Augot skolai, veidojās arī izpratne par to, kā labāk vadīt vecāku iniciatīvas rezultātā dibinātu skolu. Vēlāk tika dibināja biedrība ”MāruGuns” un arī pamatskola ”Brīvā Māras skola.” Lasīt vairāk…

SAULES GADS
JAUNUMI
27ca3f574a27ba839ebe9712811c4896

Saules gads jeb gadskārta rodas, zemei ritot ap Sauli. Gandrīz visas kalendāru sistēmas iekārtojušas dienu skaitīšanu vai nu pēc Saules rita, vai arī pēc Mēness.  Lai gan šobrīd mēs ikdienā dzīvojam pēc Mēness kalendāra, tomēr ir svarīgi savā dzīvē atgriezt arī Saules spēku un ienest līdzsvaru.

Latviešu senā laika skaitīšanas sistēma ir vienkārša un universāla. Tā uzskatāmi stāsta par mūsu senču augsto Saules ritma izpratnes līmeni – par mākslu dzīvot ”ŠEIT un TAGAD”, par cilvēka  attīstību un eksistenci Dabas un Visuma ciklos, par APZINĀTU savas personīgās dzīves evolūcijas vadību.

Visa Daba dzīvo saskaņā ar Saules ceļu debesīs un viss notiek cikliski, tāpat arī cilvēka dzīvei ir noteikti ritmi un algoritmi, kuri paliek nemainīgi. Jautājums ir vai mēs tos apzināmies? Katrs pieturas punkts Saules gada ritā nes savu enerģiju, savu virzību, savus rezultātus. Cilvēks ir saistīts ar Dabu. Saules gada rits ir spēcīgs instruments, kas pieejams ikvienam, kas izvēlas dzīvot saskaņā ar VISUMA kārtību, izmantojot šīs pamata enerģētiskās vides, kas uztur dzīvi un virzību evolūcijas matricās.

ManifestationMiracleReview

Apgūstot Saules gada kalendāru un ieviešot to savā dzīvē, mēs iegūstam zināšanas par visu lietu kārtību un nejaušības pārstāj būt par nejaušībām. Rodas izpratne par to, cik svarīgi ir būt šeit uz zemes, veidojot savu dzīvi pašiem apzināti gan domās, gan darbos.

Dievs man deva, Dievs man deva,
Dievs rokāsi neiedeva.
Dievs man deva pa soļami,
Pa soliņa galiņam.

Latviešiem bija tradicionāla mītiskā domāšana. Tā ir dievišķa tajā ziņā, ka laiks nav noslēgts loks, bet rit it kā pa spirāli, kur viena loka daļa kādā brīdī pārklājas ar nākamo loka daļu. Praktiski tas izskatās šādi – dzīvojot pēc mītiskā laika latvietim bija trīs jaunie gadi: pirmais, kad piedzima Dievs-  Debesu gaisma; otrais – meteņos, kad meta metus jeb plānoja jauno saimniecisko gadu ( sākās arī  gadalaiki – pavasaris); trešais – jaunais saimnieciskais gads,  – iesākās Ūsiņos – arī vasaras iesākums. Mītiskais laiks ir salīdzināms ar spirāli – tas ir mūžīgā ritā un tāpēc starp latviešiem nebija izplatīta doma par pasaules sākumu un galu. Latvietis dzīvoja harmoniskā un dievišķā pasaulē

2016 g kalendars 01

Ik gadus ļaudis izdzīvo gadskārtu mistēriju, kurā RITS pārvēršas RITUĀLĀ, kas sasien pagātni ar tagadniun dod milzīgu enerģijas plūsmu nākotnei. Rituālam piemīt neiedomājams spēks, kas sinhronizē tautas vibrācijas, ar Dieva laisto pasauli, tāpēc cauri gadu simtiem un tūkstošiem būtiskais nosacījums katras tautas pastāvēšanā ir bijis un būs tās kultūras atbilstošs RITMS – kalendārs. Senā gadskārta, kurā viss saskaņots ar Saules RITU, ir tradīcija, ko mūsu tauta saglabājusi no aizlaikiem. Virspusēji uzlūkojot, šķiet, ka tas pieder pagātnei, bet tā nebūt nav. Izprotot Saules kalendāra jēgpilno un sakrālo nozīmi, tauta var gadu tūsktošiem senās tradīcijas un rituālus uzturēt dzīvus arī šodien.

Gadskartu-kalendars-01-1007x1422

Mūsdienīgi kosmiska Saules gada versija.
Made by dizaineris Uldis Trapencieris 

VASARAS MĀRAS LAIKS

maijs_daba

DABĀ VIRMO
ŪSIŅA SPĒKS

Nu ir pienācis laiks palūkoties apkārt, kas notiek, kad tuvojas Ūsiņu laiks – maijā? Viss plaukst, zied, aug. Cilvēki kļūst aktīvāki, skaļāki, smaidīgāki, krāsaināki, varbūt kaut kur ‘’trakāki’’, nevaldāmāki vai drosmīgāki utt. Novērojumu ir daudz, jo Ūsiņi ir tas īpašais laiks, kad var redzēt mūsu pasaules atdzimšanu un dzīvības enerģija darbojas ar maksimālu jaudu. Šis dzīvības spēks izpaužas tik dažādi un katram pilnīgi savādāk. Un tas jau ir tas pats skaistākais! Ūsiņi ir laiks, kad viss, ko vēlējamies ap Ziemassvētku laiku, top jau redzams šajā pasaulē. Tas ir aktīvais laiks, kad pieplūst spēks, nāk padoms, paveras iespējas un viss var sākties. Katrā no mums ir milzīgs radošs spēks, kas tagad var izpausties un pats VISUMS mums palīdz redzēt, dzirdēt, just, zināt!

Daudz ir runāts par sievišķo un vīrišķo spēku, taču ne visi saprot, ka šie abi spēki ir mūsos pašos. Kad tie apvienojas, tad rodas harmonija. Ūsiņu laiks kļūst vēl piepildītāks, kad vīriem ir iespēja izpaust savu vīrišķo pusi dažādos saimnieciskajos darbos, plānojot, aktīvi strādājot, bet sievas var maigi radīt un padarīt mājīgāku, krāšņāku, skaistāku sevi pašu un vidi. Jau 5 gadu Ūsiņos mēs visi tiekamies un simboliski izdzīvojam abas šīs enerģijas – meitas rotājas un piepilda pasauli ar savu skaistumu, bet vīri dižojas, izrāda savu spēku, cep uz ugunskura Ūsiņa tradicionālo ēdienu –pantāgu. Beigās visi vienojas dziesmās un dejās. Tas ir mistisks iekšējs process, kas iekustina dainās tik daudz daudzinātos kumeliņus – zirgus mūsos pašos, atraisot dzīvības un spēka enerģijas plūsmu mūsu pašu dzīvēs, darbā un projektos.

usina_zime
usini

Dainās vēstīts par kumeļiem, kuŗi Sauli ved kalnā un arīdzan par tādiem, kas no jūriņas izpeldējuši, diži segloti zelta segliem un sudraba pavadām, un viss debess jumols ar savām zvaigznēm to gājumā atmirdz – tādi ir Saules vedēji kumeļi, kas zemes malu zin un jūŗas dziļumu pazīst, kas ziemā jūŗā peld, un vasarā zaļas birzis loka – un Ūsiņu laiks apliecina to brīdi Zemes ripojumā, kad zaļās birzs laiks pilnam iestājies, kad kumeļi ar savām sudraba pavadām un Sauli seglos ir no jūras laukā kāpuši un zemi pārstaigā, zālei zaļumu dāvādami un zemei auglību nesdami. Un vēj ir stāsts par to, ka, ja tu vēlies līdzi Saules vedībās jāt, tad arī tev savs kumeļš tikpat grezni jāseglo un tad Saule un Mēness ir tie, kas tavam lūgumam paklausīs un tev dos gan tos zelta seglus, gan sudraba iemauktus, gan zvaigžņu pavadiņas – tik īpaši ir izstāstīts šis brīnumainais stāsts par mūsu sadarbību ar Visumu, ar zvaigzņu klaidu un Saules un Mēness ritējumu, par to, kā mēs Kosmosa ritmā iekļaudamies, ar savu dzīvību esam ar Visuma dzīvības ritmu vienā elpojumā.

PASĀKUMU un NODARBĪBU plāns martam….. vairāk te

AKTUĀLI
shutterstock_126971720-copy
 • UZŅEMŠANA 2017./2018. m.g.!
  Pamatskolas programmas
  1., 2., 3., 4., 5., 6. klasēs un
  pirmsskolas grupās bērniem
  no 3 – 7 gadi :-)
  vairāk informācijas šeit ……
  vai arī pa tel 29682468, info@marasskola.lv
PROJEKTI
DSC_0082
 • Projekta mērķis ir dalīties pieredzē ar mūsu ceļu, meklējot alternatīvu mūsdienu Latvijas izglītības sistēmai, kā arī iedvesmot un atbalstīt citas skolas sava ceļa meklējumos. Vairāk šeit…
bilde
SAM_8377
SAM_8249
Nordplus_Junior_RGB_EN
 • Šogad Brīvā Māras skola uzsāk sadarbību un pieredzes apmaiņu ar SAULES GOJUS skolu. Šis projekts paredz pieredzes apmaiņu gan skolotājiem, gan skolēniem. Pieredze tiek gūta gan skolotāju, gan skolēnu apmaiņas braucienu rezultāta. Paralēli projektam notiek intensīva angļu valodas apguve un brīvdabas pedagoģijas metožu attīstība abās sadarbības skolās. 

MŪSU ATBALSTĪTĀJI

head_PL
LVK_salmon_light_ar_nosaukumu-v1

Logo_ES_kopaa

mārupe
akvedukts
jamuna_logo
cemex
VALDARS_logo_30
tenax